Registreren gaat in een aantal stappen en duurt ongeveer 5 tot 10 minuten. Bij een inschrijving in eigen naam of gezamenlijke inschrijving is een digitale kopie van een geldig identiteitsbewijs nodig. Bij inschrijving van een juridische entiteit is een uittreksel van de KVK nodig alsmede identificatiedocumenten van de bestuurders en de begunstigde.
Participatieklasse A

Participatieklasse A vanaf EUR 10.000

 Kerngegevens      
 ISIN (EUR) NL0013303084
 Naam fonds  RBA Fonds
 Strategie Long/Short Aandelen
 Datum van oprichting 1/1/2018
 Minimale inschrijving EUR 10.000
 Beheervergoeding 0,9%
 Prestatievergoeding 0,0%
 High Water Mark NVT
 Valuta EUR
 Toetredingskosten 0,0%
 Uittredingskosten  0,0%
 Uitkering (Jaarlijks) NVT
 Verhandelbaarheid (Liquiditeit) Twee keer per maand
   
Participatieklasse B

Participatieklasse B vanaf EUR 25.000

 Kerngegevens      
 ISIN (EUR) NL0012661839
 Naam fonds  RBA Fonds
 Strategie Long/Short Aandelen
 Datum van oprichting 1/1/2018
 Minimale inschrijving EUR 25.000
 Beheervergoeding 0,0%
 Prestatievergoeding 10,0%
 High Water Mark JA
 Valuta EUR
 Toetredingskosten 0,0%
 Uittredingskosten  0,0%
 Uitkering (Jaarlijks) 5.00%
 Verhandelbaarheid (Liquiditeit) Twee keer per maand
   
Beheerder

Stuiver Asset Management B.V. is de initiatiefnemer en de enige beheerder van het Fonds en is richting de Participanten verantwoordelijk voor het bepalen van het beleggingsbeleid van het Fonds en het uitvoeren van het beleggingsbeleid door het verrichten van transacties op de financiële markten in naam en voor rekening en risico van het Fonds. Stuiver Asset Management B.V. heeft sinds 21 december 2018 een AFM-vergunning.

Bewaarder

Kas Trust & Depositary Services B.V. te Amsterdam is benoemd als onafhankelijke bewaarder ter bewaring van de activa toerekenbaar aan het fondsvermogen. De Bewaarder is een in Nederland onder toezicht van de AFM en DNB staande beleggingsonderneming. Gezien deze toezichtstatus, voldoet de Bewaarder aan de eisen die aan de kwalificatie van onafhankelijke bewaarders worden gesteld. De Bewaarder maakt geen deel uit van dezelfde groep als de Fondsbeheerder en is niet op een andere wijze gelieerd aan de Fondsbeheerder.

Risicofactoren

De volgende risico’s zijn van wezenlijk belang voor het fonds: Risico’s van algemene Economische en Politieke aard, Marktrisico, Low Volatility Risico, Risico Derivaten. Risico van Short Posities, Risico van defensieve maatregelen. Voor meer informatie over Risicofactoren verwijzen wij je naar paragraaf 7 “RISICO’S” van het prospectus, verkrijgbaar via de website RBAFonds.nl.