De volgende risico’s zijn van wezenlijk belang voor het fonds:

Risico’s van algemene Economische en Politieke aard, Marktrisico, Low Volatility Risico, Risico Derivaten. Risico van Short Posities, Risico van defensieve maatregelen.

Voor meer informatie over Risicofactoren verwijzen wij u naar paragraaf 7 “RISICO’S” van het prospectus, verkrijgbaar via de website https://rbafonds.nl/.