Stuiver Asset Management B.V. is de initiatiefnemer en de enige beheerder van het Fonds en is richting de Participanten verantwoordelijk voor het bepalen van het beleggingsbeleid van het Fonds en het uitvoeren van het beleggingsbeleid door het verrichten van transacties op de financiële markten in naam en voor rekening en risico van het Fonds. Stuiver Asset Management B.V. heeft sinds 21 december 2018 een AFM-vergunning.