Kas Trust & Depositary Services B.V. te Amsterdam is benoemd als onafhankelijke bewaarder ter bewaring van de activa toerekenbaar aan het fondsvermogen. De Bewaarder is een in Nederland onder toezicht van de AFM en DNB staande beleggingsonderneming. Gezien deze toezichtstatus, voldoet de Bewaarder aan de eisen die aan de kwalificatie van onafhankelijke bewaarders worden gesteld. De Bewaarder maakt geen deel uit van dezelfde groep als de Fondsbeheerder en is niet op een andere wijze gelieerd aan de Fondsbeheerder.